Jaarverslag 2017

Bijlage 5 Amendementen en moties

Er zijn geen aangenomen amendementen en moties.