Jaarverslag 2017

10. Niet uit de balans blijkende verplichtingen (NUBBV)- en rechten (NUBBR)

Algemeen

De provincie is verplicht om inzicht te geven over de belangrijkste verplichtingen na het jaar 2017, die niet zijn opgenomen op de balans. De belangrijkste verplichtingen zijn doorgaans > € 1 mln.

De NUBBV behandelt de volgende onderwerpen:

  1. Borgstellingen
  2. Arbeidsgerelateerde verplichtingen
  3. Inkoop en subsidieverplichtingen
  4. NUBBR

10. Niet uit de balans blijkende verplichtingen (NUBBV)- en rechten (NUBBR)