Jaarverslag 2017

7. WNT-verantwoording 2017 provincie Zuid-Holland

Bezoldiging topfunctionarissen

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de provincie Zuid-Holland. Het voor de provincie Zuid-Holland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000. Dit is het algemeen bezoldigingsmaximum.

Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling.

Functiegegevens

J.A.M. Hilgersom

E.W.K. Meurs

F. Kas

J.H. de Baas

(bedragen x € 1)

Chef Kabinet

Griffier

Loco-griffier

Provinciesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01-01 / 31-12

01-10 / 31-12

01-01 / 30-09

01-10 / 31-12

01-01 / 31-12

Deeltijdfactor in fte

1

1

1

1

1

Gewezen topfunctionaris?

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

137.271,32

26.023,11

67.297,37

21.273,51

179.875,39

Beloningen betaalbaar op termijn

17.484,24

4.059,93

10.351,53

3.450,51

-

Subtotaal

154.755,56

30.083,04

77.648,90

24.724,02

179.875,39

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

45.621,92

135.378,08

45.621,92

181.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

154.755,56

30.083,04

77.648,90

24.724,02

179.875,39

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

01-01 / 31-12

N.v.t.

12-09 / 31-12

N.v.t.

01-04 / 31-12

Deeltijdfactor 2016 in fte

1

N.v.t.

1

N.v.t.

1

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

154.586

N.v.t.

25.726

N.v.t.

136.461

Beloningen betaalbaar op termijn

14.744

N.v.t.

3.332

N.v.t.

-

Totale bezoldiging 2016

169.330

N.v.t.

29.058

N.v.t.

136.461

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Functiegegevens
(bedragen x € 1)

J.H. de Baas
Provinciesecretaris

Kalenderjaar

2017

2016

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

N.v.t.

01-01 /31-3

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

N.v.t.

3

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 176

€ 175

Maxima op basis van de normbedragen per maand

N.v.t.

63.000

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

63.000

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

N.v.t.

61.020

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

61.020

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging, exclusief BTW

61.020