Jaarverslag 2017

5. Algemene dekkingsmiddelen en EMU-saldo

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2016

Primaire Begroting 2017

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2017

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Provinciefonds

263.448

236.431

13.743

5.445

255.620

260.045

-4.425

Overige algemene dekkingsmiddelen

-15.332

4

-2.016

4.444

2.433

4.846

-2.414

Saldo van de financieringsfunctie

138

0

122

0

122

129

-7

Lokale heffingen

325.497

324.990

0

8.060

333.050

334.570

-1.520

Dividend

42

700

300

0

1.000

1.001

-1

Totaal

573.793

562.126

12.149

17.949

592.224

600.591

-8.367

5. Algemene dekkingsmiddelen en EMU-saldo