Jaarverslag 2017

1. Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Programma
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2016

Primaire Begroting 2017

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2017

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Lasten

1

Groen, Waterrijk en Schoon

224.990

215.751

10.554

-59.892

166.413

146.781

19.631

2

Bereikbaar en Verbonden

293.222

275.063

-9.786

-11.681

253.596

293.039

-39.443

3

Aantrekkelijk en Concurrerend

62.308

85.203

11.783

-22.269

74.717

62.954

11.763

4

Bestuur en Samenleving

47.257

28.799

-885

686

28.600

26.125

2.475

-

Overzichten en Middelen

37.385

861

1.769

-1.982

649

1.569

-920

-

Heffing vennootschaps- belasting

0

0

0

0

0

0

0

-

Werkelijk onvoorzien

0

500

0

-500

0

0

0

-

Overhead

0

84.664

1.744

27

86.435

84.954

1.481

Totaal Lasten

665.162

690.842

15.179

-95.611

610.410

615.423

-5.012

Baten

1

Groen, Waterrijk en Schoon

122.786

65.832

-1.886

-29.788

34.159

29.822

4.336

2

Bereikbaar en Verbonden

85.669

11.648

-1.100

-144

10.404

7.417

2.988

3

Aantrekkelijk en Concurrerend

15.647

1.416

957

294

2.667

8.872

-6.205

4

Bestuur en Samenleving

6.796

851

-374

276

753

1.050

-297

-

Overzichten en Middelen

615.156

562.644

14.143

15.455

592.242

601.201

-8.959

-

Overhead

0

2.085

158

175

2.418

4.998

-2.580

Totaal Baten

846.054

644.477

11.899

-13.732

642.644

653.361

-10.717

Totaal Saldo baten en lasten

180.892

-46.365

-3.281

81.879

32.233

37.938

-5.705

Onttrekking aan reserve

1

Groen, Waterrijk en Schoon

38.533

36.684

10.853

-1.674

45.863

31.317

14.545

2

Bereikbaar en Verbonden

73.842

119.380

16.884

59.040

195.304

245.528

-50.224

3

Aantrekkelijk en Concurrerend

14.137

32.169

9.223

-10.787

30.606

21.040

9.566

4

Bestuur en Samenleving

464

0

0

938

938

96

842

-

Overzichten en Middelen

61.801

18.077

63.048

4.027

85.152

85.154

-1

-

Overhead

0

0

0

1.121

1.121

1.057

64

Totaal Onttrekking aan reserve

188.777

206.310

100.008

52.665

358.984

384.192

-25.209

Toevoeging aan reserve

1

Groen, Waterrijk en Schoon

81.233

0

17.923

27.690

45.613

46.510

-896

2

Bereikbaar en Verbonden

189.450

136.075

35.626

-17.152

154.550

154.550

0

3

Aantrekkelijk en Concurrerend

45.493

13.129

27.277

12.160

52.566

52.141

425

4

Bestuur en Samenleving

0

2.000

5.000

276

7.276

7.276

0

-

Overzichten en Middelen

18.523

8.741

10.901

111.209

130.851

131.105

-255

-

Overhead

0

0

0

361

361

361

0

Totaal Toevoeging aan reserve

334.699

159.945

96.727

134.545

391.217

391.943

-726

Totaal saldo onttrekking en toevoeging

145.922

-46.365

-3.281

81.879

32.233

7.750

24.483

Resultaat

34.970

0

0

0

0

30.188

-30.188