Jaarverslag 2017

2. Toelichting begrotingswijzigingen

Toelichting

De verschillen in onderstaande tabel tussen de bijgestelde begroting en realisatie zijn nader toegelicht in de programmaverantwoording. De verschillen tussen respectievelijk de primaire begroting en de begroting na wijziging voorjaarsnota (VJN) en de verschillen tussen begroting na VJN en begroting na najaarsnota (NJN) zijn nader toegelicht in de programmaverantwoording bij respectievelijk de VJN en NJN.

2. Toelichting begrotingswijzigingen