Jaarverslag 2017

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Provinciale infrastructuur, wegen en vaarwegen

Areaal

Het provinciale areaal is in ruwweg drie groepen te verdelen en bestond op 1 januari 2018 uit:

 • Wegen en vaste kunstwerken: circa 760 ha verhardingen, 164 rotondes, 241 vaste bruggen, 1.085 ha bermen en 150 ha bermsloten, 36.500 bomen, 117 VRI-installaties, 146 km geleiderail en 24 km geluidswering.
 • Vaarwegen en beweegbare kunstwerken: circa 214 km oever, 613 ha te baggeren vaarwegen, 67 beweegbare bruggen en 6 sluiscomplexen.
 • Bedrijfsvoeringsmiddelen zoals steunpunten, inspectievaartuigen en –voertuigen, en gladheidsbestrijdingsmateriaal.

In het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) is een gedetailleerde opgave van het areaal opgenomen.

Beleidskader
In juni 2016 hebben PS de Nota Onderhoud kapitaalgoederen 2016-2019 (deel infrastructuur Wegen en Vaarwegen) (NOK) vastgesteld (besluitnummer 6903 ). Met deze nota zijn de uitgangspunten en kaders vastgesteld waarbinnen GS het beheer van de bestaande en toekomstige provinciale infrastructuur uitvoeren. Het uitvoeren van het beheer binnen de in deze nota geformuleerde kaders voorkomt dat achterstanden in het onderhoud en kapitaalvernietiging ontstaan.

De Randstedelijke Rekenkamer heeft in zijn eindrapport Vervolgonderzoek Beheer en onderhoud wegen en kunstwerken (juni 2017, besluitnummer 7030 ) geadviseerd om inzicht te geven in de opbouw van de effectindicatoren (2.1.a en 2.1.b). In onderstaande tabellen is invulling gegeven aan deze aanbeveling.

Technische staat 2017

2.1.a
Doel

2.1.a Realisatie

Uitstekend

Goed

Redelijk

Matig

Slecht

Zeer slecht

Wegen

90%

87%

82%

5%

5%

2%

5%

1%

Vaarwegen

55%

54%

18%

21%

28%

20%

10%

3%

Realisatie wegenprojecten 2017

In 2017 is conform het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) het planmatig onderhoud afgerond aan de wegtrajecten:

 • N209a (2 projecten) tussen A13 – Berkel en Rodenrijs  (km 0,0 – 5,3)
 • N213a De Lier – Naaldwijk (km 4,9 – 7,2)
 • N216b tussen N214 – Schoonhoven (km 7,6 – 15,0)
 • N218a Spijkenisse – Heenvliet (km 0,8 – 5,1)
 • N446b tussen A4 – Woubrugge (km 3,2 – 9,2)
 • N455a tussen N209 – Boskoop (km 0,0 – 3,0)
 • N464a Poeldijk – Wateringen (km 4,2) / Reconstructie Uithofselaan
 • N466 (voetpad) Honselersdijk (km 1,7 – 4,5)
 • N467 ’s-Gravenzande – Naaldwijk (km 1,0 – 3,4)
 • N493 Spijkenisse (km 1,5 – 2,5)
 • N494 tussen N218 – Hellevoetsluis (km 2,0 – 6,9)

Het planmatig onderhoud aan de volgende wegen zijn niet in 2017 afgerond vanwege afstemming met de omgeving, bereikbaarheid, uitvoering in juiste seizoen en/of een langere voorbereidingstijd:

 • N207b Stolwijkersluis (km 17,0 -22,0)
 • N217a/b Nieuw-Beijerland – Mijnsheerenland (km 4,7 – 17,6)
 • N231c Nieuwveen – Vrouwenakker (km 13,2 – 16,4)
 • N445a Leiderdorp – Roelofarendsveen (km 2,6 – 9,0)
 • N488a/b Klaaswaal (km 2,3 – 7,0)

Realisatie vaarwegenprojecten 2017
In 2017 zijn conform PZI op diverse vaarwegtrajecten planmatig onderhoudsprojecten uitgevoerd. De projecten die afgerond zijn in 2017 zijn:

 • Vervanging oevers langs:
 • Traject 1, Delftse Schie
 • Traject 4, Oude Rijn (Leiden – Alphen) (2 projecten)
 • Traject 5, De Zijl
 • Traject 6, Oude Rijn (Alphen) en Heijmanswetering) (3 projecten)
 • Traject 8, Oude Rijn ten oosten van Alphen (2 projecten)
 • Traject 9, Gouwe (3 projecten)
 • Beweegbare kunstwerken:
 • Traject 9, Hefbrug Gouwesluis
 • Traject 9, Herinrichting terrein Julianasluis

Financiële aspecten

De kosten voor beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen worden in de begroting geraamd en verantwoord in Doel 2-1 Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde.

(bedragen x € 1.000)

Begroting stand NJN

Rekening

Saldo

Dagelijks beheer en onderhoud, taak 2-1-1

26.502

24.331

2.171

Planmatig onderhoud, taak 2-1-2

30.758

28.105

2.653

Totaal exploitatie-uitgaven*

57.260

52.436

4.824

Totaal geactiveerde investeringen*

70.968

56.622

14.346

* exclusief uitgaven ten behoeve van functionele verbeteringen en overdracht areaal, Het verschil tussen begroting en realisatie is voor de exploitatie-uitgaven verantwoord in doel 2.1, en voor de geactiveerde investeringen in de jaarrekening, onderdeel investeringen.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen