Jaarverslag 2017

4. Kapitaallasten

Totale kapitaallasten

Totale Kapitaallasten

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2016

Primaire Begroting 2017

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2017

Realisatie 2017

Verschil begroot vs realisatie

Totaal kapitaallasten

86.921

75.001

-4.367

0

70.634

135.328

-64.693

4. Kapitaallasten