Jaarverslag 2017

3. Investeringen

Toelichtingen investeringen

Toelichting investeringen

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2016

Primaire Begroting 2017

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2017

Jaarrekening 2017

Verschil Begroot vs Realisatie

1

Groen, Waterrijk en Schoon

1.205

1.728

0

-1.728

0

0

0

2

Bereikbaar en Verbonden

101.294

130.182

-2.406

12.439

140.215

131.938

8.278

3

Aantrekkelijk en Concurrerend

0

0

0

0

0

1.041

-1.041

-

Overzichten en Middelen

66

18.370

0

1.550

18.123

15.000

3.123

-

Overhead

3.913

14.120

373

-3.256

11.236

7.569

3.667

Totaal investeringsuitgaven

106.478

164.400

-2.034

9.004

169.574

155.548

14.026

2

Bereikbaar en Verbonden

30.950

31.359

0

321

31.679

48.819

-17.140

-

Overzichten en Middelen

981

0

0

0

0

380

-380

Totaal investeringsinkomsten

31.931

31.359

0

321

31.679

49.199

-17.519

Saldo investeringen

-74.547

-133.042

2.034

-8.683

-137.894

-106.349

-31.545

3. Investeringen