Jaarverslag 2017

Bijlage 1 Staat van activa-specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven

Omschrijving van de kapitaaluitgaven (bedragen in € 1.000)
Immateriële vaste activa

Boekwaarde
per
31-12-2016

Investering

2017

Des-
investeringen
2017

Investerings
bijdrage
2017

Afschrijvingen

2017

Afgerekend

Boekwaarde
per
31-12-2017

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

BIJDRAGEN ACTIVA DERDEN RIJWIELPADEN

25.581

0

0

0

25.581

2.329

2.329

BIJDRAGEN ACTIVA DERDEN WEGEN

26.299

0

0

0

26.299

6.165

6.165

DOORSTROMING OV

13.524

0

0

0

13.524

10.988

10.988

NOG NIET IN GEBRUIK GENOMEN ACTIVA

35.740

21.768

0

0

0

-19.482

38.026

Totaal Bijdrage aan activa in eigendom van derden

101.143

21.768

0

0

65.404

0

57.508

Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

O&O RIJWIELPADEN

8

0

0

0

4

0

3

O&O VAARWEGEN

2.218

0

0

0

513

3.130

4.835

O&O WEGEN

5.296

0

0

0

2.261

368

3.403

NOG NIET IN GEBRUIK GENOMEN ACTIVA

3.786

4.827

0

-1.638

0

-3.498

6.753

Totaal Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

11.308

4.827

0

-1.638

2.779

0

14.995

Subtotaal Bijdrage aan activa in eigendom van derden

112.452

26.595

0

-1.638

68.182

0

72.503

Totaal Immateriële vaste activa

112.452

26.595

0

-1.638

68.182

0

72.503

Omschrijving van de kapitaaluitgaven (bedragen in € 1.000)
Materiële vaste activa

Boekwaarde
per
31-12-2016

Investering

2017

Des-
investeringen
2017

Investerings
bijdrage
2017

Afschrijvingen

2017

Afgerekend

Boekwaarde
per
31-12-2017

Investeringen met economisch nut

NOG NIET IN GEBRUIK GENOMEN ACTIVA

3.970

7.569

0

0

0

-7.569

3.970

Gronden en terreinen

PROVINCIEHUIS GROND

30.000

0

0

0

0

0

30.000

VOORFIN GRONDVERWERVING

50

0

0

0

0

0

50

Totaal Gronden en terreinen

30.050

0

0

0

0

0

30.050

Grond, water- en wegenbouwkundige werken

STEUNPUNTEN

0

0

0

0

0

0

Totaal Grond, water- en wegenbouwkundige werken

0

0

0

0

0

0

Gebouwen

ONDERKOMEN MUSKUSRATTENVANGERS

98

0

0

0

17

0

81

PROVINCIEHUIS PAND

54.771

0

0

0

2.582

0

52.189

STEUNPUNTEN

7.631

0

0

0

813

0

6.819

VERBOUWINGEN

7.363

0

0

0

1.069

770

7.063

Totaal Gebouwen

69.863

0

0

0

4.481

770

66.152

Vervoersmiddelen

DIENSTVAARTUIGEN

291

0

0

0

12

0

278

GLADHEIDBESTRIJDING

953

0

0

0

273

0

681

LANDSCHAPSZORG

54

0

0

0

4

0

50

Totaal Vervoersmiddelen

1.298

0

0

0

289

0

1.009

Machines, apparaten en installaties

PROVINCIEHUIS INSTALLATIES

3.268

0

0

0

635

2.016

4.649

SPECIFIEK TECHNISCHE DPM

1.484

0

0

0

171

0

1.313

Totaal Machines, apparaten en installaties

4.752

0

0

0

806

2.016

5.962

Overige duurzame bedrijfsmiddelen

AUTOM CONCERN

762

0

0

0

358

315

719

INFORMATIEPLAN

9.165

0

0

0

4.328

3.716

8.553

MEUBILAIR EN INVENTARIS

299

0

0

0

84

0

215

PROVINCIEHUIS INSTALLATIES

0

0

0

0

0

0

0

SPECIFIEK TECHNISCHE DPM

0

0

0

0

0

753

753

Totaal Overige duurzame bedrijfsmiddelen

10.226

0

0

0

4.770

4.784

10.240

Subtotaal Investeringen met economisch nut

120.159

7.569

0

0

10.345

0,00

117.383

Investeringen met maatschappelijk nut

NOG NIET IN GEBRUIK GENOMEN ACTIVA

84.577

209.125

679

87.821

0

-58.980

146.222

Grond, water- en wegenbouwkundige werken

DELFTSE SCHIE

81

0

0

0

6

0

75

OPENBAAR VERVOER

15.814

0

0

0

855

334

15.292

RECREATIE EIGEN BEHEER

3.995

0

0

0

1.943

-679

1.374

RIJWIELPADEN

42.481

0

0

0

3.038

1.954

41.396

VAARWEGEN

206.469

0

0

0

6.694

41.183

240.958

VAARWEGEN OBJECTBEDIENING

1.491

0

0

0

242

0

1.249

VERKEERSVEILIGHEID

175.196

0

0

0

7.805

23.460

190.850

WEGEN

239.836

0

0

0

16.711

-7.272

215.854

Totaal Grond, water- en wegenbouwkundige werken

685.363

209.125

679

87.821

37.294

58.980

707.049

Subtotaal Investeringen met maatschappelijk nut

769.940

209.125

679

87.821

37.294

0

853.271

Totaal Materiële vaste activa

890.099

216.694

679

87.821

47.639

0

970.654

Omschrijving van de kapitaaluitgaven (bedragen in € 1.000)
Financiële vaste activa

Boekwaarde
per
31-12-2016

Investering

2017

Des-
investeringen
2017

Investerings
bijdrage
2017

Afschrijvingen

2017

Afgerekend

Boekwaarde
per
31-12-2017

NV BNG

142

0

0

0

0

0

142

NV NWB

5

0

0

0

0

0

5

HOLDING IOPW NV

0

0

0

0

0

0

0

HOUDSTERMAATSCHAPPIJ ZUID-HOLLAND BV

0

1.041

0

0

0

0

1.041

WARMTEBEDRIJF NV

1.800

0

0

0

0

0

1.800

VOORZIENING WARMTEBEDRIJF NV

-1.800

0

0

0

0

0

-1.800

R.O.M. DRECHTSTEDEN CAPITAL BV

10.000

0

0

0

0

0

10.000

VOORZIENING R.O.M. DRECHTSTEDEN CAPITAL BV

-1.785

0

0

0

0

0

-1.785

R.O.M. DRECHTSTEDEN HOLDING NV

4

0

0

0

0

0

4

R.O.M. DRECHTSTEDEN BEHEER NV

2

0

0

0

0

0

2

R.O.M. DRECHTSTEDEN

561

0

0

0

0

0

561

ONW CV

1.355

0

0

0

0

0

1.355

INNOVATIONQUARTER

10.000

15.000

0

0

0

0

25.000

GELDLENINGEN AAN DERDEN

4.076

479

0

380

0

0

4.175

Totaal Financiële vaste activa

24.359

16.520

0

380

0

0

40.499