Overzichten en Middelen

Financiën

Dit hoofdstuk (voorheen programma 5) bevat de overzichten van de algemene dekkingsmiddelen, de bedragen voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien. In de huidige begrotingsopzet werden overzichten en bedragen onder programma 5 gepresenteerd. Daarnaast bevat dit hoofdstuk doel 5.1 zoals voorheen opgenomen onder programma 5.

Realisatie lasten & baten

Lasten

242 %

Baten

102 %

Realisatie reserves

Toevoegingen

100 %

Onttrekkingen

100 %

Inleiding

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Bijstellingen (VJN/NJN)

Bijgestelde begroting

Realisatie

Resultaat

Realisatie %

Lasten

1.361

-713

649

1.569

-920

242%

Baten

562.644

29.598

592.242

601.201

-8.959

102%

Subtotaal baten en lasten

-561.282

-30.311

-591.593

-599.632

8.039

Toevoeging aan reserves

8.741

122.109

130.851

131.105

-255

100%

Onttrekking aan reserves

18.077

67.075

85.152

85.154

-1

100%

Subtotaal reserves

-9.336

55.034

45.698

45.951

-253

Resultaat

-570.618

24.724

-545.895

-553.681

0

101%

Onvoorzien

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Bijstellingen (VJN/NJN)

Bijgestelde begroting

Realisatie

Resultaat

Realisatie %

Lasten

500

-500

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

Subtotaal baten en lasten

500

-500

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Bijstellingen (VJN/NJN)

Bijgestelde begroting

Realisatie

Resultaat

Realisatie %

Provinciefonds

236.431

19.188

255.620

260.045

-4.425

102%

Dividend

700

300

1.000

1.001

-1

100%

Saldo van de financieringsfunctie

0

122

122

129

-7

106%

Lokale heffingen

324.990

8.060

333.050

334.570

-1.520

100%

Overige algemene dekkingsmiddelen

4

2.428

2.433

4.846

-2.414

199%

Totaal

562.126

30.098

592.224

600.591

-8.367

101%

Doelen en taken binnen programma

Selecteer ingang

Weergave op tegel

Filteren op
Sorteren op
 • 5.1 Financieel gezonde huishouding

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  242 %
  (-€920)

  Baten

  102 %
  (-€8.959)
  Prestatieindicatoren
  4
  3
  0
  0
  Effectindicatoren
  1
  0
  0
  0