Jaarverslag 2017

6. Incidentele baten en lasten

Totaaloverzicht

Het overzicht incidentele baten en lasten is conform de richtlijnen van het BBV en gebaseerd op incidenteel beleid. Het incidenteel beleid duurt vanaf aanvang maximaal 3 jaar. Er is vervolgens inzicht gegeven in de belangrijkste incidentele baten en lasten per programma.

Incidentele lasten en baten programma's
(bedragen x € 1.000)

Lasten
2017

Lasten
2017
incidenteel

Baten
2017

Baten
2017
incidenteel

1

Groen, Waterrijk en Schoon

146.781

62.358

29.822

27.291

2

Bereikbaar en Verbonden

293.039

20.703

7.417

7.292

3

Aantrekkelijk en Concurrerend

62.954

22.653

3.159

1.843

4

Bestuur en Samenleving

26.125

140

1.050

0

-

Overzichten en Middelen

1.569

245

599.715

1.232

-

Overhead

84.949

0

4.998

0

Totaal programma's (Resultaat voor bestemming)

615.417

106.099

646.161

37.658

Incidentele onttrekkingen en toevoegingen reserves
(bedragen x € 1.000)

Toevoeging
2017

Toevoeging
2017
incidenteel

Onttrekking
2017

Onttrekking
2017
incidenteel

1

Groen, Waterrijk en Schoon

45.024

45.024

31.317

30.843

2

Bereikbaar en Verbonden

154.550

35.130

248.568

95.166

3

Aantrekkelijk en Concurrerend

52.141

52.141

18.000

13.444

4

Bestuur en Samenleving

7.276

7.276

96

96

-

Overzichten en Middelen

131.105

34.337

85.154

85.154

-

Overhead

361

361

1.057

1.057

Totaal onttrekkingen en toevoegingen

390.457

174.269

384.192

225.760

6. Incidentele baten en lasten