Jaarverslag 2017

9. Balans

Staat van reserves

Programma
(bedragen in €)

Saldo per 31-12-2016

Toevoegingen aan reserve

Onttrekking aan reserve

Saldo per 31-12-2017

via resultaat bestemming programma rekening

via resultaat bestemming vorig jaar

via resultaat bestemming programma rekening

via resultaat bestemming vorig jaar

Algemene reserve

77.479

33.503

34.970

77.390

0

68.563

Programmareserve 1

231.256

50.797

33.358

248.695

Programmareserve 2

208.806

149.650

182.866

175.590

Programmareserve 3

122.756

52.891

21.883

153.763

Programmareserve 4

4.235

5.489

2.217

7.507

Overzichten, middelen en overhead

5.313

99.613

66.479

38.447

Totaal reserves

649.845

391.943

34.970

384.192

0

692.565

9. Balans