Jaarverslag 2017

Paragraaf Verbonden Partijen

Tabel verbonden partijen

De tabel van de verbonden partijen is onderverdeeld naar de volgende categorieën:

  • gemeenschappelijke regelingen;
  • vennootschappen en coöperaties;
  • stichtingen en verenigingen;
  • overige verbonden partijen.

Deze laatste categorie is opgenomen n.a.v. een aanbeveling door de commissie BBV, in de aanbeveling is aangegeven dat formeel juridisch geen sprake is van een verbonden partij door:

  • het ontbreken van een financieel belang zoals gedefinieerd in het BBV, maar er wel sprake is van een structurele bekostiging in overwegende mate van (de activiteiten van) een organisatie via één of meer provinciale geldstromen (begrotingsfinanciering, subsidie en overeenkomst van opdracht); én
  • een bestuurlijke belang.

Naam

Financieel belang PZH 2017
Begroot

Financieel belang PZH 2017 Realisatie

Nominale waarde PZH aandelen / participaties

Intrinsieke waarde PZH aandelen / participaties

VP verwacht resultaat 2017

VP EV 01/01/17

VP EV 31/12/17

VP VV 01/01/17

VP VV 31/12/17

PZH % stem-aandeel 2017

Vertegen-woordiging

Gemeenschappelijke regelingen (1)

DCMR Milieudienst Rijnmond

21.103.549

24.098.000

n.v.t.

n.v.t.

0

14.052.843

8.117.000

9.523.758

11.838.000

37,5

Meervoudig

Omgevingsdienst Haaglanden

5.739.051

7.449.349

n.v.t.

n.v.t.

131.279

2.785.547

1.609.295

13.495.161

14.142.832

29

Meervoudig

Omgevingsdienst Midden-Holland

4.134.135

3.829.997

n.v.t.

n.v.t.

895.311

3..479.000

3..493.000

10.327.000

8.538.000

18,81

Meervoudig

Omgevingsdienst West-Holland

2.357.835

2.578.727

n.v.t.

n.v.t.

158.003

1.664.214

1.336.181

6.144.861

7.144.589

23

Meervoudig

Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid

6.731.661

8.240.004

n.v.t.

n.v.t.

1.021.731

3.125.142

2.873.275

4.906.607

9.907.699

34,9

Meervoudig

Grondbank RZG Zuidplas

1.520.000

1.520.000

n.v.t.

n.v.t.

1.375.000

-22.833.000

-21.458.000

96.087.000

96.300.000

40

Meervoudig

Wegschap Dordtse Kil

387.500

387.500

n.v.t.

n.v.t.

2.057.000

-2.206.000

-150.000

32.064.000

26.366.000

42,86

Meervoudig

Natuur-en recreatieschap IJsselmonde t/m 2017

560.604

n.n.b.

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

20

Enkelvoudig

Koepelschap Buitenstedelijk Groen t/m 2017

214.500

n.n.b.

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

50

Enkelvoudig

Recreatieschap Midden-Delfland t/m 2017

609.488

n.n.b.

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

32

Enkelvoudig

Recreatieschap Rottemeren t/m 2017

600.263

n.n.b.

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

16

Enkelvoudig

Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg t/m 2017

378.183

n.n.b.

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

15

Enkelvoudig

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch t/m 2017

400.670

n.n.b.

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

25

Enkelvoudig

Natuur-en recreatieschap Zuidwestelijke Delta t/m 2017

324.312

n.n.b.

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

43,5

Enkelvoudig

Natuur-en recreatieschap Groenalliantie Midden Holland t/m 2017

1.548.145

n.n.b.

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

47

Enkelvoudig

Totaal gemeenschappelijke regelingen

45.444.654

n.n.b.

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Vennootschappen en coöperaties (2)

Proav NV

n.v.t.

n.v.t.

0

3.818.640

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b

100

Meervoudig

Warmtebedrijf Infra NV t/m 21-12- 2017

n.v.t.

n.v.t.

1.800.000

1.222.720

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

8

Enkelvoudig

Warmtebedrijf Holding BV vanaf 22-12- 2017

n.v.t.

n.v.t.

1.800.000

1.222.720

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

2,5

Enkelvoudig

ROM Drechtsteden Holding NV

n.v.t.

n.v.t.

3.857

3.482

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

0,1

Enkelvoudig

ROM Drechtsteden Capital BV

n.v.t.

n.v.t.

10.000.000

9.059.572

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

48,2

Enkelvoudig

InnovationQuater B.V.

n.v.t.

n.v.t.

25.000.000

22.881.224

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

40,6

Enkelvoudig

Delta NV

n.v.t.

n.v.t.

0

564.572

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

0,05

Enkelvoudig

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

n.v.t.

n.v.t.

141.806

41.131.487

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

1,1

Enkelvoudig

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)

n.v.t.

n.v.t.

4.538

1.894.829

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

0,53

Enkelvoudig

Houdstermaatschappij Zuid-Holland

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

100

Meervoudig

Totaal vennootschappen en coöperaties

0

0

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Stichtingen en verenigingen (3)

Vereniging Interprovinciaal overleg (IPO)

970.226

970.226

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Enkelvoudig

Regio Randstad in Brussel (P4)

236.000

236.000

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Enkelvoudig

Huis van de Nederlandse Provincies

236.000

236.000

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Enkelvoudig

Vanguard Iniative

11.666

11.666

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Enkelvoudig

Totaal stichtingen en verenigingen

1.442.226

1.442.226

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Overige verbonden partijen (3)

Commanditaire Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland CV (ONW)

n.v.t.

n.v.t.

1.354.534

1.270.384

-4.192.000

18.599.000

14.407.000

31.681.000

27.516.000

6,8

Enkelvoudig

ROM-Drechtsteden CV

n.v.t.

n.v.t.

561.326

465.536

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

5,2

Enkelvoudig

Totaal overige verbonden partijen

n.v.t.

n.v.t.

1.915.860

1.735.920

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Werkfondsen Houdstermaatschappij Zuid-Holland BV (2)

Energie

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

0

Geen

Warmte Participatiefonds

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

0

Geen

Totaal

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

  1. Gemeenschappelijke regelingen

Provincie Zuid-Holland is ingaande 1/1/2018 geen deelnemer meer in de gemeenschappelijke regelingen Koepelschap Buitenstedelijk Groen, Recreatieschap IJsselmonde, Recreatieschap Midden-Delfland, Recreatieschap Rottemeren, Midden-Delfland, Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg, Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Natuur- en Recreatieschap Midden-Holland. Verder heeft in de loop van 2017 de liquidatie plaatsgevonden van de gemeenschappelijke regeling Dobbeplas. Om die reden zijn van deze gemeenschappelijke regelingen voor de laatste keer de (financiële) gegevens opgenomen in de Jaarrekening 2017. De meeste financiële gegevens zijn gebaseerd op de primaire begrotingen 2017. Bij het opstellen van deze jaarrekening waren, behoudens van de omgevingsdiensten,  nog geen (concept) jaarrekeningen door de gemeenschappelijke regelingen beschikbaar gesteld.

  1. Vennootschappen en coöperaties

De intrinsieke waarde van de aandelen is bepaald op basis van de definitieve Jaarrekeningen 2016. Uitzondering is Innovation Quarter. Bij deze verbonden partij is de intrinsieke waarde bepaald op basis van de (concept) jaarrekening 2017.
De overige (concept) jaarrekeningen 2016 zijn nog niet ter beschikking gesteld. Om die reden is het eigen vermogen en vreemd vermogen nog niet bepaald.  Begin 2017 is door de provincie de Houdstermaatschappij Zuid-Holland BV (HZH) opgericht. De omvang van het door de provincie ter beschikking gestelde (aandelen)kapitaal zal gefaseerd over een aantal jaren € 100 mln gaan bedragen. Daarbij is de inschatting dat dit kapitaal ter beschikking wordt gesteld aan minimaal twee (werk)fondsen. De aard en omvang is afhankelijk van het aanbod van innovatieve projecten/bedrijven op het gebied van (duurzame) energie en warmte. De inschatting is dat de investeringen bij aanvang nog relatief beperkt zijn voor Energiiq en het Warmteparticipatiefonds en dat de kosten voor de baten gaan.

  1. Stichtingen en verenigingen

In de loop van 2017 heeft de liquidatie plaatsgevonden van Stichting Herontwikkeling Zellingwijk en de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

  1. Overige verbonden partijen

In 2017 heeft de Houdstermaatschappij Zuid-Holland 2 werkfondsen opgericht, zijnde Warmteparticipatiefonds (WPF) en Energie-Innovatiefonds (Energiiq). Dit zijn formeel geen verbonden partijen, maar gelet op de samenhang met de Houdstermaatschappij Z-H is besloten om deze 2 private ondernemingen op te nemen in deze paragraaf. Met name om de ontwikkeling van het geïnvesteerd vermogen te kunnen monitoren.

Paragraaf Verbonden Partijen