4. Bestuur en Samenleving

Inleiding
De maatschappelijke dynamiek vraagt om een alerte en lerende overheid die de energie en het oplossend vermogen uit de samenleving weet in te zetten. De maatschappelijke opgave staat centraal en we werken aan die opgave via een netwerkaanpak. We doen mee in het netwerk als we een toegevoegde waarde kunnen leveren en kennen daarbij het provinciale belang. De sturing is op maat: dat wil zeggen gebiedsspecifiek, op het adequate schaalniveau gericht en omvat integrale maatwerkoplossingen boven generieke regels. Dat betekent ruimte laten voor verschil, experimenteren, maatwerk leveren en leren omgaan met onzekerheid. We beseffen dat het ruimte en vertrouwen geven op gespannen voet kan staan met het vertrouwde beeld van een rechtmatige overheid die volgens eenduidige regels opereert. In dit spanningsveld wil de provincie Zuid-Holland met maximale transparantie een oplossingsgericht, effectief en betrouwbaar bestuur zijn.

Realisatie lasten & baten

Lasten

91 %

Baten

139 %

Realisatie reserves

Toevoegingen

10 %

Onttrekkingen

100 %

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Bijstellingen (VJN/NJN)

Bijgestelde begroting

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Realisatie %

Lasten

28.799

-199

28.600

26.125

2.475

91%

Baten

851

-98

753

1.050

-297

139%

Subtotaal baten en lasten

27.948

-102

27.847

25.075

2.772

Toevoeging aan reserves

2.000

5.276

7.276

7.276

0

100%

Onttrekking aan reserves

0

938

938

96

842

10%

Subtotaal reserves

2.000

4.339

6.339

7.180

-842

Resultaat

29.948

4.237

34.185

32.255

1.931

94%

Voor informatie over het doel van een reserve en een nadere toelichting zie Programmareserve 4

Doelen en taken binnen programma

Selecteer ingang

Weergave op tegel

Filteren op
Sorteren op
 • 4.1 Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  88 %
  (+€1.975)

  Baten

  125 %
  (-€171)
  Prestatieindicatoren
  8
  2
  0
  1
  Effectindicatoren
  0
  0
  0
  1
 • 4.2 Cultuurparticipatie en bibliotheken

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  100 %
  (-€3)

  Baten

  90 %
  (+€5)
  Prestatieindicatoren
  0
  0
  0
  0
  Effectindicatoren
  0
  0
  0
  0
 • 4.3 Borgen kennis sociaal domein

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  89 %
  (+€640)

  Baten

  0 %
  (+€0)
  Prestatieindicatoren
  0
  0
  0
  0
  Effectindicatoren
  0
  0
  0
  0