Jaarverslag 2017

9. Balans

9.6 Toelichting op de reserves en voorzieningen

9. Balans