Jaarverslag 2017

9. Balans

Totaaloverzicht beklemming reserves

Totaaloverzicht beklemming reserves

Onderwerp

Saldo reserve 2017

Juridisch verplicht 2017

Bestuurlijk verplicht 2017

Niet verplicht 2017

Algemene reserve

68.563

0

0

68.563

Programmareserve 1

248.697

18.533

178.963

51.201

Programmareserve 2

175.590

98.711

26.538

50.341

Programmareserve 3

153.764

15.142

126.747

11.875

Programmareserve 4

7.507

7.007

500

0

Overzichten, middelen en overhead

38.446

21

37.065

1.360

Totaal reserves

692.567

139.414

369.813

183.340

9. Balans